New Sarkari Yojana List 2022 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

New Sarkari Yojana List 2022 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

प्रधानमंत्री मोदी एवं विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गयी सभी योजनाएं, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएँ 2022, सरकारी योजना हिंदी और अंग्रेजी में योगी योजना वेबसाइट पर

Maharashtra Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana 2021 Apply Online Form | Application Status at www.mahadiscom.in/solar

Maharashtra govt. invites Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana (MSKPY) apply online form 2021 at www.mahadiscom.in/solar. People can now fill Mukhyamantri Solar Krishi Pump Yojana application / registration form at the official website of Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd (MSEDCL). Also check the CM Solar Agricultural Pump Scheme application status through online mode.
Maha Vitaran (Mahadiscom) is the nodal agency to implement Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana. This scheme is an extension to the Atal Saur Krishi Pump Yojana 2 whose application forms were available at https://www.mahaurja.com/ASKP/login.php

Maharashtra govt. is going to provide 1 lakh agricultural pumps based on solar energy to farmers in next 3 years starting from January 2021.

Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana Online Registration / Apply Form 2021

Below is the complete process to apply online by filling Maharashtra Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana online registration form:-
 • Visit the official website at https://www.mahadiscom.in/solar/index_mr.html
 • On the homepage, scroll over the "Beneficiary Facility" link present in the header and click at the "Apply Online" and then "New Customer" link as shown below:- 
 • Applicants can then enter all the necessary details accurately and submit it to complete the online application / registration process.

Track Maharashtra Solar Pump Yojana Application Status

All the applicant farmers of Mukhyamantri Solar Pump Yojana in Maharashtra can even check their application status online. For this purpose, follow the steps below:-

1) Visit the same official website at https://www.mahadiscom.in/solar/index_mr.html
2) At the homepage, scroll over the “Beneficiary Facility” tab and then click at the “Status of Application / Payment” link
3) Direct Link - https://offgridagsolarpump.mahadiscom.in/AGSolarPump/AGSolarPump?uiActionName=trackA1FormStatus
4) Afterwards, the Maharashtra Atal Saur Krushi Pump Yojana application status checking page will appear as shown below:-
5) Here applicants can enter their beneficiary ID and click at the Search button to track their application status through online mode.

Maharashtra CM Solar Agricultural Pump Scheme Eligibility Criteria

All the applicant farmers must check the eligibility criteria of Mukhyamantri Solar Krishi Pump Yojana in Maharashtra:-

A) Farmers having farmland with assured source of water are eligible. However, Farmers having conventional Electricity connection shall not get benefit of Solar AG Pump from this scheme.


B) Farmers from Area which are not electrified through conventional source of energy (i.e. by MSEDCL).
C) Farmers from Remote & Tribal area.
D) Beneficiary Farmers of “DHADAK SINCHAN YOJANA”.
E) Farmers from villages which are not electrified yet due to NOC from forest Dept.
F) Paid pending list of applicants, applied for new electricity Connection for AG Pump.
G) Up to 5 acre 3 HP DC & above 5 acre 5 HP DC Pumping System will be deployed in farmland of selected beneficiaries.
H) The water sources are river, Nala, own & Common farm ponds and dug wells etc.

Mahadiscom Solar Beneficiary Selection Criteria

Here is the direct link to check the Mahadiscom solar beneficiary selection criteria:-
People can check the price of solar pump for 3 HP and 5 HP DC Motor Pump Set.

MSEDCL Solar Power Purchase Rate (Beneficiary Contribution)

Here is the table for MSEDCL Solar Power Purchase Rate i.e purchase prices needed to be paid as beneficiary contribution under Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana 2021:-
CategoryBeneficiary Contribution for 3HPBeneficiary Contribution for 5 HP
Open Category25500 (10%)38500 (10%)
SC Category12750 (5%) *19250 (5%)*
ST Category12750 (5%)**19250 (5%) **

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 2021 (in Marathi)

राज्यात 'अटल' सौर कृषीपंप योजना राबविण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयासमवेत राज्य शासनाने 1 लक्ष पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यासाठी 3 वर्षांच्या कालावधीत टप्याटप्यात करण्यात येणार आहेत.

पहिला टप्पा – २५००० नग
दुसरा टप्पा – ५०००० नग
तिसरा टप्पा – २५००० नग

सौरकृषीपंपाचे फायदे

1) दिवसा शेतीपंपास वीजेची उपलब्धता
2) दिवसा विनाव्यतय अखंडित वीज पुरवठा
3) वीज बिलापासून मुक्तता
4) डिझेल पंपाच्या तुलनेत शून्य परिचलन खर्च
5) पर्यावरण पुरक परिचलन
6) शेती सिंचनाचा भाग वीज सबसिडीपासून पृथ्थकरण करणे
7) औद्योगिक, वाणिज्यिक व घरगुती वीज ग्राहकांवरील क्रास सबसिडीचा बोजा कमीकरणे

योजनेची ठळक वैशिष्टे

1) पारेषण विरहित 1 लाख सौरकृषी पंप टप्प्या टप्प्यात उपलब्ध करुन देणे.
2) सौर कृषीपंपासोबत दोन डि.सी. एल.ई.डी बल्ब, मोबाईल चार्जिंग व बॅटरी चार्जिंगची सुविधा (बॅटरी लाभार्थांनी घ्यावी) यांचा समावेश.

पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप नविन वीज जोडणी करिता अर्जाची प्रक्रिया

 1. महावितरणाच्या वेब पोर्टलवर (https://www.mahadiscom.in/solar) ऑनलाइन अर्ज करावा.
  • सध्याच्या कृषीपंपाकरिता नवीन वीज जोडणीसाठी पैशाचा भरणा करुन प्रलंबित असलेल्या अर्जदाराने फक्त काही अनिवार्य फील्ड, उदा. अर्ज क्रमांक, पैसे भरल्याची पावती क्रमांक, मंजुरी क्रमांक आणि क्षमतेची मागणी इ. तपशील देणे अनिवार्य आहे.
  • नवीन अर्जदार (परंपरागत कृषीपंप नवीन वीज जोडणीसाठी पैशाचा भरणा केलेला नाही) सर्व फील्ड अनिवार्य आहेत म्हणून तपशील भरणे आवश्यक आहे.
 2. ए - 1 फॉर्मवर संपूर्ण माहिती भरावीे सोबत (कागदपत्रांची प्रत अपलोड करावी)
  • 7/12 उतारा प्रत
  • आधार कार्ड
  • कास्ट प्रमाणपत्र (एससी / एसटी लाभार्थींसाठी)
 3. अर्जदाराने ए - 1 फॉर्मवर व घोषणापत्रावर सही करणे आवश्यक आहे.
 4. ऑनलाइन ए - 1 फॉर्म प्राप्त झाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत, सर्वेक्षण केल्यानंतर फील्ड ऑफिसमधून डिमांड नोट जारी केले जाईल. जर काही विसंगती आढळली तर त्यानुसार अर्जदाराला कळविण्यात येईल.
 5. डिमांड नोट देय झाल्यानंतर लाभार्थी एजन्सीचे नाव सादर करेल / देईल (केवळ 25000 निविदासाठी लागू आहे).
 6. प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदारांना एसएमएसद्वारे कळविण्यात येईल.

लाभार्थींसाठी मार्गदर्शक सुचना

 1. या योजनेत खालीलप्रमाणे नविन तसेच प्रलंबित अर्जदार पात्र राहतील.
  • पैसे भरुन प्रलंबित असलेले अर्जदार (मार्च 2018 पूर्वी ज्यांना एचव्हीडीएस योजनेमध्ये 2.5 लाखांहून अधिक रकमेच्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे.)
  • 31.03.2018 नंतर सर्व पैसे भरुन प्रलंबित असलेले अर्जदार.
  • 01.01.2019 पासून कृषी पंपासाठी सर्व नवीन अर्जदार.
  • 2.5 लाखापेक्षा कमी रकमेच्या पायाभूत सुविधा लागणाऱ्या एचव्हीडीएस मधील पैसे भरुन प्रलंबित असलेला व या योजनेमध्ये सहभाग घेण्यास इच्छुक असलेला अर्जदार.
 2. लाभार्थी निवडीसाठी पात्रता निकष
  • सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्याकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे असे सर्व शेतकरी. मात्र अशा शेतकऱ्याकडे पारंपारिक पध्दतीने विद्युत जोडणी झालेली नसावी.
  • 5 एकरापर्यंत शेतजमीनधारक शेतकऱ्यास 3 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंत सौर कृषीपंप व 5 एकरापर्यंत जास्त शेतजमीन धारकास शेतकऱ्यास 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषीपंप देय आहे.
  • राज्यातील पारंपारिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी
  • विद्युतीकरणासाठी वन विभागाची ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी महावितरण कंपनीकडे विद्युत जोडणीसाठी पैसै भरुन ही प्रलंबित असणाऱ्या ग्राहकांपैकी / शेतकऱ्यांपैकी ज्यांना नजीकच्या काळात विद्युत जोडणी मिळणे शक्य नाही असे शेतकरी.
  • अतिदुर्गम भागातील शेतकरी.
  • महाराष्ट्र शासनाच्या सिंचन योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेले शेतकरी.
  • वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, नदी / विहिर / बोअरवेल यांचे शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरी या योजनेत पात्र राहतील.
  • सदर योजनेअंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकडून 10 टक्के व अनुसूचित जातीच्या / अनुसूचित ़जमातीच्या लाभार्थ्यांकरिता 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा म्हणून लाभार्थ्यास भरणे आवश्यक आहे.
  • अटल सोलर योजनेमध्ये अर्जदाराने आधी लाभ घेतलेला नसावा.

List of Empanelled Vendors & Contact Details - MKSPY Scheme

Here is the direct link to check Revenue Division wise empanelled vendor for MSKPY Phase 2 and Phase 3:-
https://www.mahadiscom.in/solar/List%20of%20empanelled%20vendor%20and%20contact%20details%20of%20T-03%20MSKPY-1.pdf

In case of any query, contact at 1800-102-3435 / 1800-233-3435 or send an e-mail at agsolar_support@mahadiscom.in

Post a Comment

0 Comments